Volgende dienst:

  • 00 DAGEN
  • 00 UUR
  • 00 MIN
  • 00 SEC

Nieuws

#everyoneawitness 22 februari

Categories: Nieuws

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)

Jezus zond Zijn Heilige Geest om elk en ieder van ons in staat te stellen Zijn getuigen te zijn. Hij droeg ons op de waarheid van het evangelie over de hele wereld te delen, te beginnen met waar we nu zijn.

Wij geloven dat Jezus doel voor ons vandaag net zo belangrijk is het voor de discipelen in de vroege kerk was. Om te getuigen in alles wat we zeggen en doen, hetzij door woorden, werken of wonderen, is een natuurlijke uitwerking van het zijn van geestvervulde mensen.

We willen onze verhalen delen en vieren, hoe onbeduidend ze ook kunnen voelen, om elkaar aan te moedigen als we uitstappen in geloof.