Volgende dienst:

  • 00 DAGEN
  • 00 UUR
  • 00 MIN
  • 00 SEC

Nieuws

Overdenking dankdienst Philip van der Eijk

Categories: Nieuws

Luister hieronder naar de audio opname van de Overdenking.

Overdenking dankdienst Philip van der Eijk door Ron van Wetten by Elim on hearthis.at

Het klinkt nog als de dag van vandaag in mijn oren, dat als ik in een samenkomst in de gemeente bad: Dank U Jezus voor wie U bent! Jezus, U had mij op het oog. U zocht mij op en toonde Uw onvoorwaardelijke liefde aan mij, die ik niet had verdiend. U koos mij uit om Uw geliefde zoon te zijn en geadopteerd te worden in Uw gezin, met U als de liefdevolle Vader. Dan zij Philip altijd volmondig Amen! Halleluja en zoals hij dat ook zo mooi kon verwoorden; Jezus deed dat met zo veel wijsheid en geduld, door liefde gedreven. En waarom zei hij dat? Omdat Jezus Philip had opgezocht, toen Philip in zijn ogen het minste waard was. Vol vergelding en haat. En God de rug had toegekeerd, toonde Jezus zijn onvoorwaardelijk liefde voor hem en hij werd gegrepen door de overweldigende liefde van Jezus tot op zijn laatste dag.

Zoals Hij zelf zegt in zijn getuigenis: Na lange tijd huilde ik toen ik besefte dat God mij al zocht voor ik Hem zocht. Hij zond Jezus om voor mijn zonden te sterven aan het kruis. Uit liefde voor mij deed Hij dat, om mij aan Zijn Vaderhart te brengen”. Jezus zag namelijk niet Philip zijn tekortkomingen, zag niet zijn staat van leven door een aardse bril maar zag hem zoals hij oorspronkelijk was bedoeld in Gods schepping. Hoe hij zou zijn als Philip zijn leven zou geven aan Hem.

Tot op zijn laatste dag hebben we mogen aanschouwen wat Jezus in Philips leven heeft gedaan. Philip, die met jong en oud overweg kon.

Philip, die altijd je begroete met een stralende, doortastende blik in zijn ogen en in zijn gelaat, dat sprak van liefde die niet uit een aardse bron opwelde.

Philip had namelijk een bron van liefde ontdekt, die niet van deze wereld was. Een Goddelijke bron die zoals 1 Korinthe 13 zegt: “Zij is geduldig, zij is vriendelijk, niet jaloers, zij pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugd zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij geloofd alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Deze liefde vergaat nooit! Deze liefde heeft een gezicht, die wij allemaal in Philips leven hebben gezien. Zijn naam is Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Die er alles, maar dan ook alles voor over had om Philip zijn leven vrij te kopen. Geef je leven aan Mij en ik zal je er een eeuwig leven voor teruggeven. Slaaf van muziek en haat, werd een vrij mens, Philip van der Eijk, die toe groeide naar volmaaktheid in Jezus Christus. Zijn grote voorbeeld!

Philip had ontdekt en geleerd in zijn leven dat: Lucas 9:24 waarheid was. Daar staat geschreven “al wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar al wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij, (zegt Jezus), die zal het behouden.

En zo verloor Philip zijn leven, door het aan Jezus te geven. En omarmde het verbond, de belofte dat Hij het zou behouden. Ook daar heeft Philip van getuigd. Zijn eigen woorden laten zien dat God getrouw was en hem geen gebakken lucht was voorgehouden. Hij zei: “Op een avond toen het donker was heb ik alle muziek waar ik mijn troost en kracht uit haalde, definitief op de bodem van een sloot gegooid. Ik gaf mij over aan God die mij al zo lang had gezocht. Het geluk dat ik in mijn hart ervoer is niet uit te leggen. God bevrijdde mij van mijn muziekverslaving en daarna ook van mijn haatgevoelens. Hij nam mij bij de hand en bracht me bij andere volgelingen van Hem. Hij beantwoordde zoveel van mijn gebeden en vragen en genas de littekens in mijn leven. Ik heb mijn bestemming gevonden! Ik wil niets anders meer dan Jezus volgen, omdat alleen dan het doel bereikt wordt waar Hij mij voor geschapen heeft. En waar Hij ook jou voor heeft geschapen.

Mattheüs 6:33 zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Hiermee wordt bedoeld, de dagelijkse dingen van het leven hier; kleding, geld, eten, huis etc. Waar een mens zo druk mee bezig kan zijn.

Philip zocht eerst God vanaf dat moment, dat hij zijn leven verloor. Zijn eigen wil, zijn eigen ik. Niet mijn wil geschiede, maar U wil geschiede. En de rest werd hem gegeven. Hij maakte zijn leven ondergeschikt aan zijn Schepper en verlosser. Dat maakte Philip de man wie hij was.

Alles waar Philip hier in zijn dagelijks leven aan bouwde was gestoeld op één ding: het woord van God en op één persoon, genaamd Jezus. Waarin, als je de Bijbel leest, delen van Philips leven uit zult herkennen.

Een prachtige parallel met Philips leven is de persoon Noach en de Zoon van God: Jezus.

Noach wandelde met God. Net als Philip. Noach ontving een woord van God, in Genesis 6. Het begin van de Bijbel. En God zei: “Bouw een ark, want Ik zie de aarde en Ik zie de mensen. Zij wandelen niet met mij, maar met zichzelf. Hun hart is ver bij mij vandaan en door hun zonde kan ik niet met hen leven. En daar stond Noach, op het kantelpunt van Lucas 9:24. Ga ik mijn leven hier op aarde behouden en het daardoor verliezen en net als de rest bedolven worden onder een vloedgolf. Of ga ik het verliezen, de Ark zorgvuldig bouwen en God gehoorzamen. Moet je eens voorstellen. Bouw een Ark, een boot op het droge, met de hand, in die tijd, zonder vervoersmiddelen, van ongeveer 135 meter lang, 30 meter breed, 23 meter hoog. Terwijl de rest van de wereld je voor gek verklaard? Waar moet je met die boot heen? Stel je voor dat hier geen Reeuwijkse Plassen waren, er geen vervoersmiddelen zouden zijn, en ik midden in een weiland een boot van genoemde afmetingen zou bouwen? Iedereen zou mij voor gek verklaren.

Maar hier is het bewijs dat wij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Gelukkig had Noach al in zijn leven, door te wandelen met God, geleerd niet zijn eigen ideeën en verlangens te volgen. Dus Hij koos er opnieuw voor om zijn leven te verliezen. Zorgvuldig bouwde Hij de Ark, zoals we Philip ook kennen. Niet voor niets liggen zijn duimstok en zijn potlood op zijn kist.

Noach behield door zijn keuze, zijn leven en dat van zijn gezin. Ook dat zien we weer terug in het leven van Philip. Kijk maar naar Deborah, en hun prachtige kinderen en kleinkinderen.

Maar door Noach zijn keuze heeft hij ons ook gered. Want anders was de mensheid van de aarde weggevaagd en waren wij hier niet geweest. God sloot door Noach zijn gehoorzaamheid een verbond met Noach. Een eeuwigdurend verbond (Genesis 9). Wat ervoor zorgde dat God nooit meer de mensheid van de aardbodem zou wegvagen door een vloedgolf.

Dit verhaal is een voorafspiegeling, een basis voor Philip zijn grote voorbeeld. Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. Want de zonde issue stond nog steeds tussen God en de mens in. Zonde kun je omschrijven als: “Als mens tegen de wil van God ingaan”.

Maar God kwam zelf met de oplossing, Hij kwam er zelf mee. Waar de mens niet toe in staat was kwam God met de oplossing. En de tekst op de rouwkaart spreekt hierover: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden”. (Joh. 3:16,17)

Jezus kwam in de wereld voor Philip, voor Deborah, voor zijn gezin, voor U, voor jou en voor mij OM ONS TE BEHOUDEN.

  • Hij werd God op aarde, in een lichaam van vlees en bloed.
  • Noach kreeg een opdracht op aarde, bouw een Ark en red jezelf, je gezin, en van alle dieren van het veld een paar.
  • Jezus kwam MET een opdracht de aarde. WORD DE ARK voor de mensen op aarde, om ze voor eeuwig in veiligheid te brengen. Om ze voor eeuwig bij het Vaderhart van God terug te brengen.
  • Daar waar Noach in leven bleef, gaf Jezus zijn leven vrijwillig, door de sterven aan een houten kruis. Hij, de Zoon van God verliet zijn Hemelse thuis, om gelijk te worden aan een mens, om daar nog een keer Zijn leven te verliezen aan het kruis op Golgotha. ZODAT WIJ HET ZOUDEN BEHOUDEN.

Jezus was niet op zichzelf gericht, maar op God de Vader en op ons. Hij kwam om ons te redden van de eeuwige dood. Hij rekende af met de dood, door te sterven en na drie dagen weer op te staan. Zoals door één mens de zonde in de wereld was gekomen, door Adam. Werd door één mens met de zonde afgerekend, door Jezus! Het gevolg van zonde in je leven is namelijk de dood. Al in de tijd van Noach, in Jezus Zijn tijd en in de tijd van ons. Maar Jezus was zonder zonde. Kon daardoor niet in de dood blijven en stond na drie dagen op uit de dood. En daardoor rekende Hij voorgoed af met de deze verschrikkelijke barrière tussen God en ons. De weg naar God is vrij.

Er is een Ark ontstaan voor jou en voor mij, en zijn Naam is Jezus, om in te stappen zodat je altijd bij God kunt zijn. Want iedereen heeft God nodig. Je kunt namelijk jezelf niet redden van de dood. Hiermee zijn we vorige week op schokkende wijze weer mee geconfronteerd. Want als je jou leven hier op aarde wil behouden, dan zal je het uiteindelijk verliezen, maar al wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij, (zegt Jezus), die zal het behouden. (Lucas 9:24)

Philip was afgestemd op het karakter van Jezus. Hij nam de laagste plaats aan, zoals Zijn grote voorbeeld. Hij was er was er voor de mensen om hem heen! Want voor hoeveel mensen hier heeft hij wel niet iets betekent? Voor hoeveel mensen heeft hij wel niet zijn leven ingezet? Heeft hij voor Deborah, de kinderen en kleinkinderen altijd klaargestaan en gezorgd? Heeft hij op zijn werk zich ingespannen, dag in, dag uit?

Zijn grootste wens en gebed was dat iedereen de liefde zou vinden, die hij gevonden had! De laatste woorden van Philip zijn getuigenis zijn: Ik heb mijn bestemming gevonden! Ik wil niets anders meer dan Jezus volgen, omdat alleen dan het doel bereikt wordt waar Hij mij voor geschapen heeft. En waar Hij ook jou voor heeft geschapen. Dat doel is om Hem te aanbidden en te leven voor Zijn koninkrijk dat voor altijd zal duren.

Jezus roept ook jou en Hij zegt in de bijbel: ‘keer je om, want het koninkrijk van de hemel komt eraan’.

Stapt u ook in die boot, in die zorgvuldig gebouwde Ark, net als Philip, in de liefdevolle armen van Jezus?

Amen!