Volgende dienst:

  • 00 DAGEN
  • 00 UUR
  • 00 MIN
  • 00 SEC

Stichting Heart for the Nations

Stichting ‘Heart for the Nations’ is een stichting die is voortgekomen uit een groep enthousiaste mensen die in 2005 met een groep van 21 personen 3 weken naar Ghana zijn geweest om mee te helpen aan een bouwproject van een Newfrontiers kerk in Accra. Na terugkomst was het verlangen om verder te gaan met het ondersteunen van dit project en ook andere projecten.

Inmiddels zijn er in de loop van de jaren contacten gelegd met projecten in Zuid- Afrika, Roemenië en Letland. De visie is om dit verder uit te breiden al naar gelang de projecten zich aandienen binnen de familie van Newfrontiers kerken.

Vanuit de stichting worden nu inmiddels diverse projecten financieel ondersteund en worden er regelmatig acties gevoerd om de benodigde financiële middelen te verkrijgen.

Wat is ons doel?
Stichting Heart For The Nations wil een platform zijn van waaruit verschillende internationale activiteiten worden ondernomen.
• Ondersteunen van missionaire projecten wereldwijd
• Fonswerving en administratieve ondersteuning
• Ondersteuning in presentatie en promotie

Stichting Heart for the Nations is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Persoonlijke giften zijn daarmee dus ook aftrekbaar voor de ANBI inkomstenbelasting. Ons rekening nummer is NL45INGB0004649293 te Reeuwijk.